Personalizowany arkusz kalkulacyjny dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing

W związku z dużą ilością próśb o pomoc w analizie faktur rozpoczynam sprzedaż gotowych arkuszy kalkulacyjnych (a precyzyjniej mówiąc skoroszytów) w formacie *.xlsx, dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing we wszystkich taryfach. Wykonanie takiego pliku jest niezbędne do sprawdzenia poprawności rozliczenia z zakładem energetycznym, ale może także służyć prosumentom, którzy jeszcze takiego rozliczenia nie otrzymali. Skoroszyt obejmuje okres dostosowany do indywidualnych potrzeb, w przedziale od 1 lipca 2022r.. Nie mniej niż 12 miesięcy. Wszystkie dane dotyczące energii pobranej i oddanej wprowadzę sam. Arkusz stworzony jest w Excelu ale powinien bez problemu działać również w innych programach.

Można nabyć dwie wersje pliku:

 • z automatyczną symulacją przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim zgodnie z zasadą FIFO
 • ze statycznym arkuszem przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim zgodnie z zasadą FIFO

Skoroszyt składa się z kilku, kilkunastu arkuszy:

 • BILANS
 • POBRANA (czyli energia pobrana)
 • DEPOZYT (automatyczna symulacja będzie działać co najmniej przez rok, statyczna symulacja tylko do daty zakupu)
 • ARKUSZE POMOCNICZE (od kilku do kilkunastu)

Plik zawiera takie funkcje, żeby można było przejść bez problemu na rozliczanie godzinowe. Dzięki temu już teraz można znaleźć odpowiedź na pytanie: co by było gdyby teraz obowiązywało rozliczenie godzinowe?

W każdym miesiącu po wstawieniu danych o energii oddanej i pobranej w kolejnych kolumnach pokażą się dane zbilansowanie wektorowo. Gdy kolejną kolumnę uzupełni się o ceny godzinowe RCE, system obliczy średnią ważoną dla danego miesiąca, którą będzie można się posługiwać, tak samo jak teraz posługujemy się ceną miesięczną RCEm.

Warunki przygotowania pliku:

 • plik ze statycznym arkuszem przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim zgodnie z zasadą FIFO – darowizna na działalność portalu w wys. 50 zł (dopisek plik statyczny)
 • plik z automatyczną symulacją przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim zgodnie z zasadą FIFO (polecam dla prosumentów z dużym przewymiarowaniem instalacji) – darowizna na działalność portalu w wys. 100 zł (dopisek symulacja automatyczna)
 • OD TERAZ WSZYSTKIE TARYFY!
 • faktura rozliczeniowa, jeżeli została wystawiona

W ramach usługi sprawdzę poprawność rozliczenia na fakturze.

Pieniądze można wpłacać z góry albo po wcześniejszym skontaktowaniu się:

Niezbędne do prawidłowego działania skoroszytu są:

 1. dane godzinowe energii oddanej i pobranej z całego okresu w pliku *csv, *.xls lub *.xlsx w razie braku wystarczą dane miesięczne
 2. ostatnia faktura lub dokładna informacje o cenach zakupu energii
 3. pliki należy wysyłać na adres kontakt@aktywnyprosument.pl
kontrola wartości energii oddanej i pobranej

obliczanie całkowitych kosztów energii pobranej oraz dystrybucji

przepływy finansowe w depozycie prosumenckim

obliczanie średniej ważonej z całego miesiąca – to ułatwi obliczenia po przejściu na rozliczenie godzinowe
Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.