Czy opłaca się inwestować w fotowoltaikę na nowych zasadach? – kalkulator

Odpowiedzi na pytanie czy opłaca się montować fotowoltaikę na nowych zasadach szukałem już nie raz na łamach mojego bloga. Tym razem chcę spojrzeć na ten temat nieco inaczej – traktując ideę produkowania własnego prądu jako inwestycję długoterminową.

Regularnie publikowane raporty Narodowego Banku Polskiego, koncentrujące się na cenach nieruchomości oraz ogólnej kondycji rynku mieszkaniowego w Polsce, dostarczają nam wskaźnika zwanego szacunkową stopą kapitalizacji. Ten wskaźnik pomiarowy analizuje opłacalność wynajmu. Kiedy wkładamy kapitał w zakup mieszkania w celach wynajmu, uzyskujemy stopę zwrotu w okolicach 6% wartości inwestycji. To utrzymujący się trend od lat, co obrazuje tabela poniżej.

W świetle powyższego, można z łatwością obliczyć, że kapitał ulokowany w zakup mieszkania na wynajem zwróci się po około 16 latach. Po 16 latach nieruchomość da nam czysty zysk.

Rozważmy w takim razie możliwość zainwestowania w fotowoltaikę, opierając się na podobnym horyzoncie czasowym.  Załóżmy, że inwestycja:

  • ma mieć rentowność 6%
  • ma się zwrócić po piętnastu latach.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez portal Oferteo przeciętny koszt instalacji fotowoltaicznej w 2023 roku wyniósł około 5000 złotych za 1 kWp. Te wnioski potwierdziła także Maria Niewitała-Rej z redakcji Globenergia. Oczywiście, im większa instalacja, tym niższy koszt za 1 kWp.

Przyjmijmy poniższe założenia:

  1. Cena 1 kWp wynosi 3800 złotych [5000 zł – 700 zł (1/10 dotacji MP5) – 500 zł (ulga termomodernizacyjna 12%)].
  2. Średnia roczna produkcja energii z 1 kWp to 1000 kWh.
  3. Przeciętna cena zakupu 1 kWh wynosi 1,10 złotych (uwzględniając koszty energii czynnej i dystrybucji).
  4. Średnia (ważona) cena sprzedaży 1 kWh wyprodukowanej przez instalację prosumencką wynosi 0,44 złotych za 1 kWh.

W takim scenariuszu oszczędności wynikające z posiadania instalacji fotowoltaicznej mieściłyby się w przedziale:

  • od 440 złotych z 1 kWp (przy zerowej autokonsumpcji)
  • do 1100 złotych z 1 kWp (przy 100% autokonsumpcji)

Im więcej zużyjemy energii elektrycznej na bieżąco, bezpośrednio z instalacji tym więcej zarobimy.

Mikroinstalacja nie jest mieszkaniem i z upływem czasu straci na wartości. Dlatego oprócz generowania rocznej renty, zanim utraci swoją efektywność, musi zwrócić się w całości.

W związku z tym z 1 kWp instalacji fotowoltaicznej powinniśmy oczekiwać rocznych zysków w wysokości minimum (3800 zł / 15 lat) + (3800 x 6%) = 253 zł + 228 zł = 481 zł. Taki wynik można już osiągnąć przy autokonsumpcji około 6%. W rzeczywistości przeciętna autokonsumpcja mieści się w przedziale 20-40% a to daje nam szanse na zwrot z inwestycji, przy stopie zwrotu 6%, już po ośmiu, dziewięciu latach.

Two columns
Pionowo
Poziomo

Opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Okres zwrotu inwestycji przy założonej rentowności 0-10%

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}
Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.