G13 – taryfa dla posiadających ogrzewanie elektryczne. Czy będzie korzystna dla mnie?

Niższa cena prądu, kiedy ogrzewasz dom lub podgrzewasz wodę. Tak firma Tauron opisuje taryfę G13. Czy jest to taryfa dla mnie? Sprawdzę to przy pomocy kolejnego arkusza kalkulacyjnego, który stworzyłem. Będzie to arkusz bardzo rozbudowany dlatego na dole strony udostępniam dwie wersje pliku:

  • plik wypełniony danymi przykładowymi
  • oraz plik czysty – bez danych

Krótka instrukcja obsługi

W pliku są cztery arkusze: lato, lato-dane, zima oraz zima-dane. Najważniejszy arkusz naszego skoroszytu ma nazwę lato. Pełni funkcję podwójną. Będziemy gromadzić w nim dane z okresu kwiecień – wrzesień oraz uzyskamy w nim bilans za cały rok. Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, w moim przypadku zmiana taryfy na G13 dałaby dość duże oszczędności na kosztach dystrybucji ale też za rok gdy nie będzie już tarczy antykryzysowej musiałbym więcej zapłacić z energię czynną.

W jaki sposób wprowadzać dane do skoroszytu szczegółowo opisałem w artykule: Jak policzyć która taryfa lepsza: G11 czy G12w?.

W skrócie powinniśmy wykonać następujące czynności:

  • dane godzinowe wklejamy w odpowiednich miejscach arkuszy dane (lato i zima) – jeżeli miesiąc rozpoczynał się w piątek to dane o poborze i oddaniu wklejamy zaczynając od wiersza piątek godz. 01:00
  • po prawidłowym wklejeniu danych, w arkuszu głównym (odpowiednio lato lub zima) w sekcji robocza w kolumnie I pojawią się dane o energii w 3 strefach – przenosimy je do kolumn obok (w odpowiednim miesiącu) za pomocą polecenia WKLEJ SPECJALNIE – WARTOŚCI
  • nazwy kolumn z miesiącami tym razem zostawiamy tak jak są
  • poddajemy analizie i sumujemy wszystkie możliwe miesiące

Po zakończeniu przystępujemy do analizy. Najważniejsze wyniki są w sekcji WYNIK KOŃCOWY.

Przed przystąpieniem do pracy polecam przeczytać jeszcze raz artykuł
Jak policzyć która taryfa lepsza: G11 czy G12w?. Poświęciłem w nim więcej miejsca na dokładne, krok po kroku, wytłumaczenie jak wprowadzić wszystkie zmienne


Do pobrania:

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.