RCEm i inne wskaźniki

Prosument rozliczający się w systemie net-billing staje się, chcąc nie chcąc, uczestnikiem rynku energii. Dlatego aby zmaksymalizować zyski z mikroinstalacji (czytaj: zminimalizować wielkość opłat za prąd) musi zachowywać się bardziej jak producent niż konsument.

Żeby dobrze zarządzać tym małym przedsiębiorstwem produkcyjnym pod nazwą moja instalacja fotowoltaiczna, prosument powinien gromadzić dane i je analizować.

Do najważniejszych należą:

RCEm - Rynkowe miesięczne ceny energii elektrycznej

RCEm 2022cena (zł/MWh)
lipiec 2022796,27
sierpień 20221019,06
wrzesień 2022710,03
październik 2022575,48
listopad 2022701,67
grudzień 2022723,49

RCEm 2023cena (zł/MWh)
styczeń 2023594,59
luty 2023667,59
marzec 2023509,72
kwiecień 2023506,60
maj 202311.06.2023r.

Oficjalne ceny RCEm są podawane dopiero jedenastego kolejnego miesiąca. Za późno żeby jakoś próbować dostosować zużycie energii do sytuacji rynkowej. Ja chciałbym wiedzieć już na początku każdego miesiąca rozliczeniowego, czy przypadkiem nie szykuje się jakaś zwyżka i czy warto w danym miesiącu trochę energii zaoszczędzić, po to żeby ją później dobrze sprzedać.

Z tego powodu od stycznia 2023 roku, na podstawie danych cząstkowych postanowiłem szacować ceny RCEm z bieżącego miesiąca.

Szacowane ceny RCEm będą publikowane 11 i 21 każdego miesiąca.

https://aktywnyprosument.pl/wp-content/uploads/2023/05/szacunkowe-ceny-rcem-2023-1560-2-1066x533.png

Przeciętna RCEm - Przeciętna Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej

Kolejne dwa wskaźniki będą pomocne w kalkulatorach znajdujących się na stronie.

 

Przeciętna RCEmcena (zł/MWh)
od lipca 2022719,96
od stycznia 2023527,80

Decyzje Prezesa URE zatwierdzające ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.