RCEm i inne wskaźniki

Prosument rozliczający się w systemie net-billing staje się, chcąc nie chcąc, uczestnikiem rynku energii. Dlatego aby zmaksymalizować zyski z mikroinstalacji (czytaj: zminimalizować wielkość opłat za prąd) musi zachowywać się bardziej jak producent niż konsument.

Żeby dobrze zarządzać tym małym przedsiębiorstwem produkcyjnym pod nazwą moja instalacja fotowoltaiczna, prosument powinien gromadzić dane i je analizować.

 

Do najważniejszych należą:

RCEm - Rynkowe miesięczne ceny energii elektrycznej

RCEm 2022cena (zł/MWh)
lipiec 2022796,27
sierpień 20221019,06
wrzesień 2022710,03
październik 2022575,48
listopad 2022701,67
grudzień 2022723,49

RCEm 2023cena (zł/MWh)
styczeń 2023594,59
luty 2023668,51
marzec 2023508,90
kwiecień 2023505,44
maj 2023380,42
czerwiec 2023453,88
lipiec 2023439,22
sierpień 2023412,33
wrzesień 2023404,82
październik 2023329,25
listopad 2023377,08
grudzień 2023308,33

RCEm 2024cena (zł/MWh)
styczeń 2024437,02 zł
luty 2024324,25 zł
marzec 2024249,12
kwiecień 2024253,69 zł
maj 2024
czerwiec 2024

Średnia ważona ze sprzedaży energii

Kolejne dwa wskaźniki będą pomocne w kalkulatorach znajdujących się na stronie.

Średnia ważonacena (zł/kWh)
rok 20230,43369
rok 20240,43702


Przygotowuję arkusz kalkulacyjny ułatwiający prowadzenie rozliczeń na net-billingu. Koszt 50 zł lub 100 zł. Szczegóły: arkusz kalkulacyjny dla prosumenta


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.