RCEm i inne wskaźniki

Prosument rozliczający się w systemie net-billing staje się, chcąc nie chcąc, uczestnikiem rynku energii. Dlatego aby zmaksymalizować zyski z mikroinstalacji (czytaj: zminimalizować wielkość opłat za prąd) musi zachowywać się bardziej jak producent niż konsument.

Żeby dobrze zarządzać tym małym przedsiębiorstwem produkcyjnym pod nazwą moja instalacja fotowoltaiczna, prosument powinien gromadzić dane i je analizować.

Do najważniejszych należą:

RCEm - Rynkowe miesięczne ceny energii elektrycznej

RCEm 2022cena (zł/MWh)
lipiec 2022796,27
sierpień 20221019,06
wrzesień 2022710,03
październik 2022575,48
listopad 2022701,67
grudzień 2022723,49

RCEm 2023cena (zł/MWh)
styczeń 2023594,59
luty 2023668,51
marzec 2023508,90
kwiecień 2023505,44
maj 2023381,44
czerwiec 2023453,88
lipiec 2023440,38
sierpień 2023413,37
wrzesień 2023405,51
październik 2023311,67
listopad 202311.12.2023r.
grudzień 202311.01.2024r.

Średnia RCEm - Średnia Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej

Kolejne dwa wskaźniki będą pomocne w kalkulatorach znajdujących się na stronie.

Średnia RCEmcena (zł/MWh)
od lipca 2022584,42
od stycznia 2023443,97


Przygotowuję arkusz kalkulacyjny ułatwiający prowadzenie rozliczeń na net-billingu. Koszt 50 zł lub 100 zł. Szczegóły: arkusz kalkulacyjny dla prosumenta


Decyzje Prezesa URE zatwierdzające ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.