Mój bilans 2022/2023

Net-billing - pierwszy okres rozliczeniowy

lipiec 2022 - czerwiec 2023

en. pobranaen. oddanawartość oddanejRCEm
VII130,221 kWh1170,260 kWh931,84 zł796,27 zł/MWh
VIII167,675 kWh1049,997 kWh1069,99 zł1019,06 zł/MWh
IX184,100 kWh766,182 kWh544,01zł710,03 zł/MWh
X373,51 kWh563,05 kWh324,02 zł575,48 zł/MWh
XI824,194 kWh196,434 kWh137,83 zł701,67 zł/MWh
XII644,471 kWh55,315 kWh40,02 zł723,49 zł/MWh
I731,219 kWh61,781 kWh36,73 zł594,59 zł/MWh
II633,158 kWh189,271 kWh126,36 zł667,59 zł/MWh
III840,04 kWh344,449 kWh175,57 zł509,72 zł/MWh
IV460,849 kWh616,832 kWh312,49 zł506,60 zł/MWh
V200,123 kWh1169,101 kWh448,94 zł381,44 zł/MWh
VI145,8221176,437534,83 zł454,62 zł/MWh
SUMA:5302 kWh6910 kWh4682 zł

Bilans

wpłynęło do depozytu (wartość energii oddanej) - 4682 zł

zdjęto z depozytu (wartość energii pobranej) - 2864 zł

depozyt po rozliczeniu - 1557 zł (około 1831 kWh)

koszty dystrybucji - 1602 zł - dług!

autokonsumpcja - około 3425 zł (2740kWh) - zysk!

Bilans inwestycji (stan na 20.03.2023r.)

koszt mikroinstalacji 10 kWp - 46000 zł

minus:

  • dotacja Mój Prąd 4.0 - 6000 zł
  • ulga termomodernizacyjna - 5040 zł
  • autokonsumpcja - 3425 zł
  • wartość energii oddanej - 4421 zł

zostało do zamortyzowania - 27114 zł


Jest w ekonomii pojęcie kosztu utraconych korzyści - jest to wartość pieniężna korzyści jaką utraciliśmy w wyniku dokonanego wyboru. W prawie cywilnym natomiast obowiązuje zasada, że sprawca szkody jest zobowiązany nie tylko do pokrycia strat, które poszkodowany poniósł ale również korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Skoro tak to analogicznie, czemu nie miałbym doliczyć do powyższego bilansu niespodziewanego zysku z tytułu oszczędności jakie uzyskałem tylko dzięki temu że zainstalowałem fotowoltaikę i wraz z licznikiem dwukierunkowym otrzymałem narzędzia do kontrolowania na bieżąco zużycia energii, dzięki którym bardzo dużo energii zaoszczędziłem?

Taki niespodziewany zysk z tytułu oszczędności oceniam na około 3000 zł (3500 kWh).


Otrzymałem już pierwszą fakturę rozliczeniową. Szczegóły - Analiza pierwszej faktury rozliczeniowej i prognozy z Tauronu

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.