Licznik swoje, faktura swoje czyli cała prawda o bilansowaniu godzinowym.

Niedawno opublikowany artykuł na portalu Money.pl pod tytułem „Licznik swoje, faktura swoje. Właściciele fotowoltaiki mają tego dość” wywołał głośne dyskusje na temat bilansowania godzinowego jakiego używa firma Tauron do rozliczeń z prosumentami. Istnieje wiele kontrowersji związanych z tym jak Tauron rozlicza właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza tych na net-billingu (pisałem o tym na łamach mojego portalu). Jednakże, skargi dotyczące sposobu bilansowania energii oddanej i pobranej są niewłaściwe, ponieważ jest to nakazane przepisami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Co więcej, taki sposób rozliczania energii jest korzystny dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

W jaki sposób działa to bilansowanie? Przepisy Ustawy nakazują, że w przypadku, gdy w danej godzinie zarówno pobieramy, jak i oddajemy energię do sieci (a zdarza się to bardzo często ze względu na to, że korzystamy z prądu na 3 fazach), dostawca energii jest zobowiązany do zrównoważenia energii pobranej energią oddaną tak aby ostatecznie uzyskać jedną wartość – albo pobranie, albo oddanie. Aktualnie, liczniki Tauronu nie są w stanie wykonać tego rodzaju bilansowania.

Przykład I:

Przyjmijmy, że w ciągu miesiąca oddaliśmy do sieci 2000 kWh energii, ale jednocześnie pobraliśmy 1500 kWh. W pewnej godzinie oddaliśmy 4 kWh, a pobraliśmy 1 kWh. Po dokonaniu bilansowania, zostaje do rozliczenia 3 kWh. Zauważmy, że zarówno ilość oddanej, jak i pobranej energii zmniejszyła się o tę samą ilość – 1 kWh. Po zbilansowaniu wszystkich godzin okaże się, że zamiast 2000 kWh oddanej energii w miesiącu mamy (przykładowo) 1750 kWh oddanej i zamiast 1500 kWh pobranej mamy 1250 kWh pobranej (czyli 250 kWh mniej w obu przypadkach).

Zawsze obie zmienne, zarówno ilość oddanej jak i pobranej energii, są pomniejszane o tę samą wartość. Jeżeli byłoby inaczej, to sugerowałoby to wystąpienie jakiegoś błędu arytmetycznego.

Jakie korzyści płyną z tego dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych?

 1. Net-Metering:
  • W omawianym przypadku, oddajemy 2000 kWh energii i pobieramy 1500 kWh. Po zastosowaniu współczynnika ilościowego, do dyspozycji prosumenta zostaje 1600 kWh. Gdy odejmiemy energię pobraną zostanie nam nadwyżka 100 kWh.
  • Po zbilansowaniu: (1750 * 0,8)  – 1250 kWh = zostaje nadwyżka 150 kWh.
  • W rezultacie zyskujemy 50 kWh więcej i zwiększamy autokonsumpcję o 250 kWh (oczywiście zwiększenie następuje tylko w sposób arytmetyczny, samo bilansowanie nie wpływa na wielkość zużycia prądu)
 2. Net-Billing:
  • W tym przypadku sprzedajemy 2000 kWh i kupujemy 1500 kWh.
  • Po zbilansowaniu: sprzedajemy 1750 kWh i kupujemy 1250 kWh.
  • Co oznacza, że zyskujemy 250 kWh autokonsumpcji, mamy do kupienia o 250 kWh mniej energii od dostawcy i, choć mamy również mniej energii do sprzedania, to jednak zysk jest oczywisty.

Przykład II:

 

Załóżmy teraz, że w ciągu miesiąca oddaliśmy do sieci 1500 kWh energii, ale pobraliśmy 2000 kWh.

 1. Net-Metering:
  – Oddajemy 1500 kWh i pobieramy 2000 kWh. Po zastosowaniu współczynnika ilościowego, do dyspozycji prosumenta zostaje 1500 * 0,8 = 1200 kWh. To oznacza, że zabraknie nam: (1500 kWh * 0,8) – 2000) kWh = – 800 kWh
  – Po zbilansowaniu: (1250 kWh * 0,8) – 1750 kWh = -750 kWh.
  – Dług zmniejsza się o 50 kWh, a autokonsumpcja wzrasta o 250 kWh.
 1. Net-Billing:
  – Sprzedajemy 1500 kWh i kupujemy 2000 kWh.
  – Po zbilansowaniu: sprzedajemy 1250 kWh i 1750 kWh kupujemy.
  – W rezultacie zyskujemy 250 kWh więcej autokonsumpcji, mamy do kupienia o 250 kWh mniej energii od dostawcy.

Podsumowując: bilansowanie godzinowe metodą wektorową, energii oddanej i pobranej zgodnie z przepisami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, jest korzystne dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, ponieważ wymusza na sprzedawcy zaniechanie naliczania należności za energię pobraną, w sytuacji gdy prosument w innej minucie danej godziny lub na innej fazie, wprowadzał energię elektryczną do sieci energetycznej. To powoduje, że większa część wyprodukowanej przez prosumenta energii może być zakwalifikowana jako autokosumpcja, co w każdym systemie rozliczeń, jest korzystne dla prosumentów.

Z ostatniej chwili: od kilku dni w aplikacji e-licznik można odczytać dane o energii po zbilansowaniu

 

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.