Ile stracimy na rozliczeniu godzinowym?

Prosument na nowych zasadach musi się nauczyć rozróżniać dwie ceny, o których mówi Ustawa o OZE. Pierwsza, obowiązująca w rozliczeniach od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., to cena RCEm – rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej. Druga obowiązywać będzie od 1 lipca 2024r. i jest to tzw. rynkowa cena energii – RCE.

Operator Informacji Rynku Energii

Obie ceny są publikowane na stronie Polskich Sieci Energetycznych. Spółka ta na mocy Ustawy Prawo Energetyczne została wybrana do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). PSE wdrażają i administrują Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje rynku energii niezbędne do realizacji procesów rynku energii elektrycznej. Uruchomienie produkcyjne CSIRE jest planowane na 1 lipca 2024 roku czyli dokładnie w dniu gdy prosumenci na net-billingu przejdą na rozliczanie godzinowe.

Rozliczanie godzinowe

Tyle tytułem wstępu. W dzisiejszym artykule wykażę jak zmieniłby się mój przychód ze sprzedaży energii, gdybym przez ostatnie pół roku nie sprzedawał jej po cenach miesięcznych RCEm tylko po cenach RCE – czyli po cenach godzinowych, tak jak to będzie w roku 2024. Co najważniejsze, wygląda na to, że zmiana ta nie wpłynie znacząco na wielkość przychodów prosumenta. Rynkowa Cena Energii publikowana jest tutaj: LINK

Przygotowałem 3 zestawienia: rozliczenie godzinowe energii pobranej z ostatnich 6 miesięcy z elicznika Tauronu, rozliczenie energii oddanej oraz ceny godzinowe RCE z tego samego okresu. W arkuszu kalkulacyjnym stworzyłem 6 kolumn i wykonałem następująca działania:

A. Data i godzina: wstawienie danych
B. Energia pobrana: wstawienie danych z elicznika Tauronu
C. Energia oddana: wstawienie danych z elicznika Tauronu
D. Energia oddana po zbilansowaniu: działanie (C-B) czyli oddana minus pobrana. Jeżeli wynik wyjdzie ujemny to będzie znaczyło, że w danej godzinie tylko pobierałem energię. Wielkość poboru jest dla naszych rozważań bez znaczenia więc w tym przypadku: D=0
E. Cena godzinowa RCE: wstawienie danych ze strony Polskich Sieci Energetycznych
F. Przychód ze sprzedaży: D*E = przychód godzinowy

Poniżej wyniki. Jak widać różnice są – minimalne.

  1. w lipcu straciłbym – 8,31 zł
  2. w sierpniu – 2,77
  3. we wrześniu zarobiłbym więcej o 23,57 zł
  4. w październiku 8,80 zł na plusie
  5. w listopadzie minus 3,77 zł
  6. w grudniu plus 1,37 zł

Jest wiele przedziałów czasowych w których ceny są bardzo niskie ale są również takie, w których są nawet dwu, trzykrotnie wyższe od ceny RCEm. Przykładowo: w październiku, gdy cena RCEm wynosiła 576,35 zł/MWh, są godziny w których uzyskałbym ze sprzedaży tylko 278,03 zł/MWh, ale na przykład 12 października w godzinach 16.00-17.00 cena skoczyła aż do 966,59 zł/MWh. Oddałem w tej godzinie 3,72 kWh. Tak więc nic nie jest jeszcze przesądzone – nie można jednoznacznie stwierdzić, że po 1 lipca 2024 roku prosumenci stracą dużą część przychodów tak jak to niektórzy sugerują.

Dane

Dla zainteresowanych plik ze wszystkimi potrzebnymi danymi z analizowanego okresu: dane-rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.