Net-billing. Kalkulator optymalnej produkcji w 2023 roku

Już wiele razy wspominałem o tym, że w net-billingu, oszacowanie wielkości instalacji fotowoltaicznej niezbędnej do całkowitego zaspokojenia zapotrzebowania prosumenta na energię elektryczną jest szalenie trudne. Wynika to z tego, że nie wiadomo po ile będziemy kupować i sprzedawać energię za rok, dwa lata czy za 10 lat.

Tak naprawdę niewiadomych jest o wiele więcej. Oto lista najważniejszych:

 1. Cena zakupu energii czynnej na przestrzeni lat
 2. Cena kosztów dystrybucji na przestrzeni lat
 3. Wielkość produkcji instalacji fotowoltaicznej
 4. Ilość awarii instalacji fotowoltaicznej i ich wpływ na wielkość produkcji
 5. Ilość awarii sieci energetycznej
 6. Zużycie instalacji fotowoltaicznej w czasie

Polecam również:

Ustawowe zamrożenie cen w 2023 roku spowodowało, że w najbliższych dwunastu miesiącach mamy jedną niewiadomą mniej. Stąd pomysł stworzenia poniższego kalkulatora.

 

Dwie sprawy wymagają wyjaśnienia:

 • Uważam, że definiowanie autokonsumpcji jako stosunku energii zużytej w momencie wyprodukowania do całkowitej produkcji z mikroinstalacji jest błędem. Jeżeli w jednym roku mam autokonsumpcję na poziomie 40% a w kolejnym zwiększę ilość paneli to wielkość autokonsumpcji automatycznie zmaleje bo produkcja się zwiększy. Czy to będzie znaczyło, że mój sposób gospodarowania produkcją z mikroinstalacji się pogorszył? Dlatego bardziej mnie interesuje stosunek energii skonsumowanej w momencie wyprodukowania do całkowitego zużycia energii elektrycznej. Wg ogólnie przyjętej definicji, mam autokonsumpcję na poziomie 22% a tak naprawdę: 1/3 zużytego prądu w moim gospodarstwie domowym pochodzi bezpośrednio z mikroinstalacji i to jest prawdziwy obraz tego, jak bardzo się staram żeby autokonsumpcja była jak największa.
 • Średnia cena RCEm ważona ilością energii oddanej do sieci energetycznej. Gdy w jednym miesiącu oddamy do sieci 1000 kWh i sprzedamy je po 0,50 zł/1 kWh a w innym 100 kWh sprzedamy po 1 zł to znaczy, że przeciętnie sprzedawaliśmy naszą produkcję za 0,75 zł/1 kWh? Oczywiście, że nie. Przeciętnie sprzedaliśmy 1 kWh po 0,55 zł [(1000 kWh x 0,50 zł) + (100 kWh x 1 zł)] / 1100 kWh. To będzie właśnie średnia cena ważona ilością energii oddanej. Dla każdej instalacji będzie inna. W mojej instalacji fotowoltaicznej w okresie od lipca do grudnia 2022 udało mi się uzyskać średnią w wysokości 0,80 zł. Niestety rok 2023 przyniósł duży spadek – średnia ważona za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosła 0,46 zł/kWh. W kalkulatorze dałem do wyboru 5 wariantów: 0,30 zł, 0,45 zł, 0,60 zł, 0,75 zł i 0,90 zł za 1 kWh.

Tyle tytułem wstępu.


Przygotowuję arkusz kalkulacyjny ułatwiający prowadzenie rozliczeń na net-billingu. Koszt 50 zł lub 100 zł. Szczegóły: arkusz kalkulacyjny dla prosumenta


Oto mój kalkulator:

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kalkulator instalacji PV

Podsumowanie

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Objaśnienia:

 • rachunek bez PV – wielkość opłat zmiennych za energię elektryczną jakie ponieślibyśmy gdybyśmy nie mieli instalacji fotowoltaicznej (PV jest to skrót od angielskiego słowa photovoltaics)
 • autokonsumpcja zysk – w net-billingu zużywanie energii na bieżąco to czysty zysk: nie płacimy ani za energię czynną ani za dystrybucję
 • pozostaje do kupienia – im większa autokonsumpcja tym lepiej, za tę część energii, której nie uzyskamy bezpośrednio z instalacji będziemy musieli zapłacić
 • dystrybucja dług – wartość ściśle związana z autokonsumpcją – ilość energii którą będziemy zmuszeni zakupić pomnożona przez sumę opłat dystrybycyjnych zawartych w jednej kWh
 • koszt zakupu energii czynnej – iloczyn energii pozostałej do kupienia i ceny maksymalnej energii czynnej w 2023 roku
 • niezbędna produkcja – wielkość produkcji instalacji fotowoltaicznej niezbędna do wyzerowania rachunku za energię czynną
 • możliwa nadwyżka – przybliżona wielkość nadwyżki pieniężnej, którą zgodnie z Ustawą o OZE będziemy mogli odzyskać
 • możliwa nadprodukcja – przybliżona wielkość produkcji konieczna do uzyskania nadwyżki.
 • optymalna produkcja – przypuszczalna wielkość produkcji umożliwiająca zapłacenie za całą zużytą energię czynną i otrzymanie zwrotu nadwyżki pieniężnej z nadprodukcji w wielkości, która nie przekracza ograniczeń ustawowych.

Jakiej mocy instalację musimy posiadać, aby osiągnąć optymalną produkcję możemy oszacować za pomocą narzędzia PVGIS Tool. Przyjmuje się, że z 1 kWp instalacji można uzyskać 1000 kWh rocznie. U mnie, do tej pory to się sprawdziło: od 23 czerwca 2022 r. moja instalacja wyprodukowała 5400 kWh. Mam 4,4 kWp na południe i 5,6 kWp na zachód. W sumie 10 kWp.

Czy na podstawie powyższego kalkulatora można wyciągać jakieś wnioski na kolejne lata a nie tylko na rok 2023?

Można – jak najbardziej. Faktem jest, że w kolejnych latach ceny energii elektrycznej mogę wzrosnąć nawet o kilkaset procent, ale jest coś co nie będzie się zmieniać tak diametralnie: proporcje pomiędzy cenami sprzedaży i zakupu.

Prosument kupuje energię czynną z doliczonym podatkiem VAT ale gdy sprzedaje energię, nie dolicza tego podatku ponieważ nie jest płatnikiem VAT. Przyjrzyjmy się cenie maksymalnej wykorzystanej w kalkulatorze:

0,85854 zł to kwota brutto z VAT liczona od ceny netto powiększonej o podatek akcyzowy:
(0,693 zł + 0,005 zł) + VAT 23% = 0,85854 zł

Czyli kupujemy energię czynną po 0,693 zł/kWh a reszta to podatki. Jeżeli przyjęlibyśmy założenie, że cena 0,693 zł jest ceną rynkową a nie narzuconą przez Urząd Regulacji Energetyki to moglibyśmy śmiało założyć, że w kalkulatorze najbardziej zbliżoną do realiów rynkowych ceną zakupu, jest kwota 0,693 zł pomniejszona o jakąś minimalną marżę. Taką ceną jest cena dla realistów – 0,60 zł.

W związku z tym wszelkie założenia na dłuższy okres najlepiej przyjmować na podstawie tych relacji pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu. Chyba, że optymistycznie uznamy, że skoro jesteśmy nie tylko prosumentami ale również konsumentami to Urząd Regulacji Energetyki będzie nas chronił jeszcze przez wiele, wiele lat.

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.