Depozyt prosumencki

Na początek kilka zasad i definicji zawartych w Ustawie o OZE. Raczej nie należy się spodziewać, że prosumenci otrzymają od sprzedawców więcej niż zdalny dostęp do danych pomiarowych z licznika dwukierunkowego. Dlatego też, każdy kto jest na net-billingu powinien prowadzić swoje własne miesięczne kalkulacje. Nawet jeżeli rozlicza się z zakładem energetycznym co miesiąc. Po to żeby kontrolować i szacować ewentualną nadprodukcję. Ja od dawien dawna otrzymuję faktury z Tauronu raz w roku.

Co Ustawa o OZE mówi o depozycie prosumenckim?

  1. Sprzedawca, w celu prowadzenia rozliczeń, prowadzi konto dla prosumenta energii odnawialnej, zwane kontem prosumenta, na którym ewidencjonuje ilości energii elektrycznej i wartości energii elektrycznej, oraz wynikającą z nich wartość środków za energię elektryczną należną prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, zwaną depozytem prosumenckim.
  2. Depozyt prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta.
  3. Wartość depozytu prosumenckiego dotycząca danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana i przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
  4. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania tej kwoty jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta.
  5. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty środków do depozytu prosumenckiego niewykorzystane lub niezwrócone środki (na podstawie przepisu o ograniczeniu wypłat do 20% wartości produkcji) umarza się.
  6. Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznacza się środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki (to metoda FIFO więcej o niej piszę w artykule: Kalkulator rozliczenia depozytu prosumenckiego metodą FIFO)

Net-billing w praktyce

Jak wygląda rozliczenie depozytu prosumeckiego w praktyce przedstawiam poniżej. Energia pobrana odejmowana jest zawsze od najstarszego wpływu w depozycie. Jeżeli okazałoby się, że środki z lipca 2022 nie zostaną wyzerowane do końca lipca 2023 roku powstałaby nadpłata, którą zakład energetyczny musiałby mi wypłacić w sierpniu 2023 roku. Wypłata ta nie mogłaby jednak przekroczyć kwoty 186,37 zł (20% wartości produkcji z lipca 2022).

Dane są rzeczywiste i pochodzą z mojej instalacji. Na pierwszy rzut oka może się wydawać przewymiarowana ale nic bardziej mylnego. Przez ostatnie 2 lata od czasu gdy kupiłem pompę ciepła moje zużycie roczne było w granicach 11000 kWh z czego duża część przypadała na szczyt sezonu grzewczego. Na dość znaczną ilość pieniędzy w depozycie, bez wątpienia, miała wpływ wysoka cena RCEm wynikająca z paniki na rynku energii, jaka pojawiła się w lecie b.r. w związku z wojną w Ukrainie.

 


lipiec 2022 (RCEm= 796,27 zł/MWh= 0,79627 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 931,84 zł (1170,26 kWh x 0,79627zł)
Razem depozyt – 931,84 zł
Energia pobrana w lipcu – 40,73 zł
Depozyt po rozliczeniu –
31.07.2022r. – 891,11 zł
Razem depozyt po rozliczeniu – 891,11 zł


sierpień 2022 (RCEm= 1019,06 zł/MWh= 1,01906 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 891,11 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł (1049,997 kWh x 1,01906 zł)
Razem depozyt – 1961,12 zł
Energia pobrana w sierpniu – 52,45 zł
Depozyt po rozliczeniu –
31.07.2022r. – 838,66 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
Razem depozyt po rozliczeniu – 1908,67 zł


wrzesień 2022 (RCEm= 710,03 zł/MWh= 0,71003 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 838,66 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł (766,182 kWh x 0,71003 zł)
Razem depozyt – 2454,87 zł
Energia pobrana we wrześniu – 57,59 zł
Depozyt po rozliczeniu –
31.07.2022r. – 781,07 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł
Razem depozyt po rozliczeniu – 2396,10 zł


październik 2022 (RCEm= 577,24 zł/MWh= 0,57724 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 781,07 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 545,46 zł
31.10.2022r. – 324,02 zł (563,05 kWh x 0,57548 zł)
Razem depozyt – 2720,56zł
Energia pobrana w październiku – 116,83 zł
Depozyt po rozliczeniu –
31.07.2022r. – 664,24 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł
31.10.2022r. – 324,02 zł
Razem depozyt po rozliczeniu – 2602,29 zł


listopad 2022 (RCEm= 703,81 zł/MWh= 0,70381 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 664,25 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł
31.10.2022r. – 324,02 zł
30.11.2022r. – 137,83 zł (196,433 kWh x 0,70167 zł)
Razem depozyt – 2740,12 zł
Energia pobrana w listopadzie – 415,34 zł
Depozyt po rozliczeniu –
31.07.2022r. – 248,91 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł
31.10.2022r. – 324,02 zł
30.11.2022r. – 137,83 zł
Razem depozyt po rozliczeniu – 2324,79 zł


grudzień 2022 (RCEm= 716,80 zł/MWh= 0,71680 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 248,91 zł
31.08.2022r. – 1070,01 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł
31.10.2022r. – 324,02 zł
30.11.2022r. – 137,83 zł
31.12.2022r. – 40,28 zł (55,315 kWh x 0,72820 zł)
Razem depozyt – 2365,06 zł
Energia pobrana w grudniu – 324,77 zł
Depozyt po rozliczeniu –
31.07.2022r. – 248,91 zł – 248,91 = 0
31.08.2022r. – 1070,01 zł – (324,77-248,91) = 994,15 zł
30.09.2022r. – 544,01 zł
31.10.2022r. – 324,02 zł
30.11.2022r. – 137,83 zł
31.12.2022r. – 40,28 zł
Razem depozyt po rozliczeniu – 2040,30 zł

i tak dalej…


Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.