Depozyt prosumencki

Na początek kilka zasad i definicji zawartych w Ustawie o OZE. Raczej nie należy się spodziewać, że prosumenci otrzymają od sprzedawców więcej niż zdalny dostęp do danych pomiarowych z licznika dwukierunkowego. Dlatego też, każdy kto jest na net-billingu powinien prowadzić swoje własne miesięczne kalkulacje, nawet jeżeli rozlicza się z zakładem energetycznym co miesiąc. Jest to niezbędne żeby kontrolować wyniki i szacować ewentualną nadprodukcję. Ja od dawien dawna otrzymuję faktury z Tauronu raz w roku.


Przygotowuję personalizowany arkusz kalkulacyjny ułatwiający sprawdzanie poprawności wystawienia faktur, kontrolę stanu depozytu prosumenckiego i prowadzenie rozliczeń na net-billingu. Koszt 50 zł lub 100 zł. Szczegóły: arkusz kalkulacyjny dla prosumenta


Co Ustawa o OZE mówi o depozycie prosumenckim?

 1. Sprzedawca, w celu prowadzenia rozliczeń, prowadzi konto dla prosumenta energii odnawialnej, zwane kontem prosumenta, na którym ewidencjonuje ilości energii elektrycznej i wartości energii elektrycznej, oraz wynikającą z nich wartość środków za energię elektryczną należną prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, zwaną depozytem prosumenckim.
 2. Depozyt prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta (chodzi oczywiście tylko o energię czynną).
 3. Wartość depozytu prosumenckiego dotycząca danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana i przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym (czyli pieniędzmi za energią wyprodukowaną w lipcu będziemy mogli płacić dopiero w sierpniu itd).
 4. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania tej kwoty jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta (czyli 13 miesięcy licząc od miesiąca, w którym została wyprodukowana ze względu na punkt 2).
 5. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty środków do depozytu prosumenckiego niewykorzystane lub niezwrócone środki (na podstawie przepisu o ograniczeniu wypłat do 20% wartości produkcji) umarza się.
 6. Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznacza się środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki (to metoda FIFO więcej o niej piszę w artykule: Kalkulator rozliczenia depozytu prosumenckiego metodą FIFO)

Księgowanie depozytu prosumenckiego

Jak wygląda rozliczenie depozytu prosumeckiego w praktyce przedstawiam poniżej. Energia pobrana odejmowana jest zawsze od najstarszego wpływu w depozycie. Jeżeli okazałoby się, że środki z lipca 2022 nie zostaną wyzerowane do końca sierpnia 2023 roku (12 miesięcy od daty przypisania do depozytu) powstałaby nadpłata, którą zakład energetyczny musiałby mi wypłacić we wrześniu 2023 roku. Wypłata ta nie mogłaby jednak przekroczyć kwoty 186,37 zł (20% wartości produkcji z lipca 2022).

Dane są rzeczywiste i pochodzą z mojej instalacji. Na pierwszy rzut oka może się wydawać przewymiarowana ale nic bardziej mylnego. Przez ostatnie 2 lata od czasu gdy kupiłem pompę ciepła moje zużycie roczne było w granicach 11000 kWh z czego duża część przypadała na szczyt sezonu grzewczego. Na dość znaczną ilość pieniędzy w depozycie, bez wątpienia, miała wpływ wysoka cena RCEm wynikająca z paniki na rynku energii, jaka pojawiła się w lecie b.r. w związku z wojną w Ukrainie.

lipiec 2022 (RCEm= 796,27 zł/MWh= 0,79627 zł/kWh)

Stan depozytu – 0
Energia pobrana w lipcu – 40,73 zł
(dług do spłacenia – pieniądze zarobione w lipcu zasilą magazyn dopiero w sierpniu)

Depozyt po rozliczeniu – 0


sierpień 2022 (RCEm= 1019,06 zł/MWh= 1,01906 zł/kWh)

Stan depozytu

należność za energię oddaną w lipcu– 931,84 zł (1170,26 kWh x 0,79627zł)
Razem depozyt – 931,84
Energia pobrana w sierpniu – 52,45 zł
Depozyt po rozliczeniu – 879,39 zł


wrzesień 2022 (RCEm= 710,03 zł/MWh= 0,71003 zł/kWh)

Stan depozytu

31.07.2022r. – 879,39 zł
należność za energię oddaną w sierpniu – 1070,01 zł (1049,997 kWh x 1,01906 zł)
Razem depozyt – 1949,40 zł
Energia pobrana we wrześniu – 57,59 zł
Depozyt po rozliczeniu – 1891,81 zł


październik 2022 (RCEm= 577,24 zł/MWh= 0,57724 zł/kWh)

Stan depozytu

31.08.2022r. – 1891,81 zł
należność za energię oddaną we wrześniu – 544,01 zł (766,182 kWh x 0,71003 zł)
Razem depozyt – 2435,82 zł
Energia pobrana w październiku – 116,83 zł
Depozyt po rozliczeniu – 2318,99 zł

i tak dalej…

 Kolejny przykład to zrzuty ekranu z mojego symulatora przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim zgodnie z zasadą FIFO. Dane pochodzą już z innej instalacji:


Kwoty we wrzosowych polach to te które wpłynęły za późno. Przykładowo za 9,39 zł pobranej z lipca nie było pieniędzy w lipcu bo te pojawiły się dopiero we wrześniu.

Za energię pobraną w lipcu trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Podobnie jak za energię pobraną w sierpniu.

Energię pobraną od września do stycznia udało się zbilansować pieniędzmi zarobionymi we wrześniu i październiku ale w lutym już trzeba będzie zapłacić kwotę 161,68 zł

Za marzec zapłacimy 319,02 zł

W kwietniu 53,93 zł

W ten sposób uzyskaliśmy równowagę pomiędzy wartością energii oddanej wprowadzonej w odpowiednim czasie do depozytu a wartością energii pobranej. Suma kwot w kolumnie B to nasz dług wobec zakładu energetycznego, który będziemy musieli zapłacić. Suma kwot w polach O2, P2 i Q2 pomniejszona o kwotę w polu O15 to nasz kapitał na przyszłość.

Na życzenie Internautów wprowadzam kolejną usługę:

Symulacja księgowania depozytu prosumenckiego

 • wypełnij poniższy formularz
 • wygeneruj pdf-a,
 • wpłać na zrzutkę 20 zł
 • prześlij pdf-a na adres: kontakt@aktywnyprosument.pl
 • otrzymasz gotową symulację przepływów finansowych w depozycie prosumenckim
 • można również przesłać dane w Excelu (muszą być logicznie uporządkowane)
 • proszą nie przesyłać faktur – analiza faktur to jest inna usługa i kosztuje 50-100 zł
Two columns
Pionowo
Poziomo

Symulacja księgowania depozytu prosumenckiego - zamówienie

Wartość energii łącznie

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}
Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.