Optymalna produkcja i przewymiarowanie w net-billingu: wzór i kalkulator

Jednego możemy być pewni w net-billingu: ceny po których będziemy kupować energię elektryczną zawsze będą większe od cen po których będziemy ją sprzedawać. Zdarzające się zawirowania na rynku energii są raczej chwilowe. Jeżeli nastąpią jakieś interwencje URE to i tak marże spółek energetycznych nigdy nie będą ujemne. Co z tego wynika dla naszych rozważań napiszę w dalszej części artykułu, w każdym razie zależało mi na tym żeby stworzyć kalkulator, jak najprostszy, który będzie oparty nie na konkretnych cenach, które jak wiadomo zmieniają się co miesiąc, ale na relacjach pomiędzy nimi. Na początek zastanówmy się jednak:

Po co przewymiarowuje się instalację prosumencką?

Przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej o odpowiednią wielkość daje prosumentowi szansę na uzyskanie optymalnej produkcji. Optymalnej, czyli nie za dużej, bo to wygeneruje tylko niepotrzebne koszty na starcie i nie za małej, ponieważ nie wpłynęłoby to korzystnie na ostateczne zbilansowanie kosztów energii elektrycznej.

W systemie opustów obliczenie odpowiedniego przewymiarowania było proste:

  • mikroinstalacje do 10kW, w przypadku których zakłady energetyczne potrącały 20% należało przewymiarować o 25%
  • mikroinstalacje o mocy powyżej 10kW należało przewymiarować o 42% gdyż potrącenie wynosiło 30%

To oczywiście przy założeniu, że z 1kWp można wyprodukować 1MWh energii. Jednak przy ustawieniu paneli pod odpowiednim kątem na południe, produkcja z 1kWp powinna być większa, więc przewymiarowanie instalacji do 10kW mogło być na poziomie 20%.

O ile przewymiarować instalację w net-billingu?

Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację: w zamian za każdą oddaną do sieci jedną kilowatogodzinę, zakład energetyczny sprzedaje nam również jedną kilowatogodzinę – bez żadnego zysku, bez marży. Taki handel wymienny. Przyjęcie takiego założenia otwiera przed nami możliwość znalezienia odpowiedzi na pytanie: jakie jest minimalne i optymalne przewymiarowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w net-billingu.

Energia pobrana, kupowana z ZE, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. Energia którą oddajemy, tym podatkiem obłożona już nie jest. Po prostu gdy kupujemy płacimy cenę z VAT-em a gdy sprzedajemy to już bez VAT-u. W tej opisanej sytuacji, równowaga następuję w momencie gdy prawdziwe są równania:

energia pobrana (w kWh) = energia oddana (w kWh) + 23% 

a także

wartość energii pobranej = wartość energii oddanej + 23%

Na oko widać, że ta różnica: kupujemy z VAT-em a sprzedajemy bez VAT-u, determinuje już na starcie potrzebę przewymiarowania instalacji o niecałe 20% (w zależności od autokonsumpcji). Jeżeli autokonsumpcja wynosiłaby 0% należałoby przewymiarować instalację dokładnie o 23%.

 

MINIMALNA PRODUKCJA = [ (ZAPOTRZEBOWANIE – AUTOKONSUMPCJA) * 1,23 ] + AUTOKONSUMPCJA

Two columns
Pionowo
Poziomo

En. pobrana = En. oddana * 1,23

Podsumowanie

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

To jeszcze nie kończy tematu. W artykule  20% wartości produkcji czy 20% nadwyżki czyli ile nam się należy z nadprodukcji? wyjaśniałem czym jest próg opłacalności nadprodukcji. Można go obliczyć wg wzoru:

próg opłacalności nadprodukcji = wartość energii pobranej + 25%

W kolejnym kalkulatorze pokazuję jak duże powinno być przewymiarowanie mikroinstalacji aby zbilansować nie tylko koszt energii pobranej ale również uzyskać nadprodukcję, która w całości wróci do naszego portfela. Będzie to nadprodukcja minimalna, brzegowa, ponieważ zakładamy, że wymieniamy się energią 1:1 (w cenach netto) a dokładniej 1:1,23 (netto/brutto).

OPTYMALNA PRODUKCJA =

[ ((ZAPOTRZEBOWANIE – AUTOKONSUMPCJA) * 1,23) * 1,25 ] + AUTOKONSUMPCJA

Two columns
Pionowo
Poziomo

Optymalna produkcja

Podsumowanie

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Trochę inne podejście do tematu zaprezentowałem w artykule pt. Zaawansowany kalkulator net-billing: przewymiarowanie i oszczędności. Polecam.

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.