Zaawansowany kalkulator net-billing: przewymiarowanie i oszczędności

Przedstawiam kolejny kalkulator fotowoltaiki w systemie net-billing. Jest już bardziej uniwersalny niż Kalkulator optymalnej produkcji w 2023 roku. To narzędzie dla wszystkich prosumentów: tych kupujących energię w taryfach G jak i C, dla prosumentów indywidualnych oraz zbiorowych. Trochę bardziej skomplikowany, więc wymaga pewnej minimalnej wiedzy od użytkownika ale mam nadzieję, że poniższa instrukcja pomoże zrozumieć zasadę jego działania również tym zupełnie początkującym.

Trochę inne podejście do tematu zaprezentowałem w artykule: Optymalna produkcja i przewymiarowanie w net-billingu: wzór i kalkulator

 1. Zapotrzebowanie – roczne zużycie energii elektrycznej. Jeżeli nie mamy żadnych danych – szacujemy. Wszystkie wartości dotyczące energii wyrażamy w megawatogodzinach 1MWh = 1000 kWh
 2. Energia czynna – cena za jaką będziemy kupować 1 MWh energii czynnej, powiększona o akcyzę i podatek VAT. Wartość domyślna: 693 zł + 5 zł + VAT 23% – sumie 858,54 zł
 3. Koszty dystrybucji – wartość domyślna 272 zł + VAT/MWh.
 4. Cena RCEm – Średnia cena RCEm ważona ilością energii oddanej do sieci energetycznej. To szacunkowa wartość przeciętna Miesięcznej Rynkowej Ceny Energii, podawanej 11-ego każdego miesiąca przez Polskie Sieci Energetyczne. Przyjąłem 600 zł/MWh nie przypadkowo. To cena minimalnie niższa od tej po której kupujemy energię czynną (zamrożonej 693 zł/MWh). Więcej o średniej cenie RCEm pisałem w Kalkulatorze Optymalnej Produkcji. Na tę chwilę średnia cena RCEm po jakiej ja sprzedaję energię wynosi 793 zł/MWh ale to wartość zawyżona, spowodowana paniką na rynku latem 2022 roku.
 5. Autokonsumpcja – trzeba założyć około 20-30% zapotrzebowania bez magazynu lub nawet 45-55% z magazynem. Warto zwrócić uwagę na to co się dzieje z danymi dotyczącymi wielkości instalacji gdy autokonsumpcję zwiększamy do 50-55%. Na montażu magazynu energii oszczędzamy cenę rynkową minimum 1kWp (w zależności od cen energii). Warto brać to pod uwagę, podczas rozważań na temat tego czy zakup magazynu energii się opłaca. Pisałem już o tym w artykule: Czy w net-billingu opłaca się magazynować energię.
 6. Rachunek bez PV – przybliżona wielkość rachunku za prąd jaki zapłacilibyśmy gdybyśmy nie mieli mikroinstalacji PV
 7. Autokonsumpcja – jeszcze raz to samo co w punkcie 5, tylko tym razem w przeliczeniu na oszczędności jakie uzyskamy dzięki bezpośredniemu zużyciu prądu
 8. Energia pobrana – wartość energii pobranej czyli kupionej z zakładu energetycznego.
 9. Dystrybucja – koszty dystrybucji energii pobranej.

Jak interpretować WYNIKI:

 • PV zrównoważona – to taka wielkość instalacji dzięki której nie zapłacimy za energię czynną ani złotówki. Oczywiście pod warunkiem, że wprowadzone dane szacunkowe nie rozminą się z rzeczywistością a produkcja z 1 kWp osiągnie wielkość 1 MWh. Do opłacenia pozostaną tylko koszty dystrybucji i opłaty stałe.
 • Oszczędność roczna – kwota oszczędności jaką uzyskamy pod warunkiem przewymiarowania instalacji do wielkości określonej jako PV zrównoważona
 • Przewymiarowanie – wyrażona w procentach nadwyżka produkcji (przy założeniu, że z 1kWp instalacji fotowoltaicznej będzie 1MWh energii elektrycznej) jaką powinniśmy osiągnąć aby zrównoważyć koszty energii pobranej i oddanej.
 • PV optymalna – przypuszczalna wielkość instalacji fotowoltaicznej umożliwiająca zapłacenie za całą zużytą energię czynną i otrzymanie zwrotu nadwyżki pieniężnej z nadprodukcji w wielkości, która nie przekracza ograniczeń ustawowych.
 • Oszczędność roczna – tu podobnie jak wyżej warunkiem sine qua non osiągnięcia takiej oszczędności jest odpowiednie przewymiarowanie instalacji
 • Przewymiarowanie – jak wyżej z tym, że w tym przypadku celem jest zrównoważenie energii pobranej i oddanej oraz zarobienie paru złotych na nadprodukcji.

Na koniec poświęćmy trochę czasu na wyjaśnienie czym dokładnie jest ta optymalna wielkość instalacji. Wyobraźmy sobie, że w ciągu całego roku pobraliśmy prąd o wartości 8000 zł. Energia oddana do zakładu energetycznego miała wartość 10 000 zł. Po zapłaceniu rachunku za energię pobraną mamy nadwyżkę 2000 zł. 20% wartości produkcji to dokładnie taka kwota. Skoro tak to okrągłe 2000 zł zostanie nam w jakiś sposób wypłacone. Oczywiście nie od razu i nie w całości tylko w miesięcznych ratach.

Każda kolejna wypracowana złotówka wróci do nas pomniejszona już o 80 groszy.

Przy zapotrzebowaniu na prąd o wartości 8000 zł instalacja fotowoltaiczna, która wyprodukuje prąd o wartości 10 000 zł została nazwana przeze mnie instalacją optymalną.

Uogólniając chodzi o sytuację, którą można wyrazić wzorem: (wartość energii oddanej – 20% = wartość energii pobranej).

 

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kalkulator zaawansowany

Przychody, korzyści

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}
Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.