Kalkulator rozliczenia depozytu prosumenckiego metodą FIFO

Kluczowym czynnikiem, wpływającym na termin otrzymania przez prosumenta pierwszych wypłat z wypracowanej nadwyżki, jest sposób bilansowania przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim. Na rozliczenie ze sprzedawcą, w pierwszej kolejności przeznacza się środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta. Taki sposób rozliczania zwany jest metodą FIFO.

First In First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło

Dość podobnie było w systemie opustów ale nas interesuje tylko net-billing.

W związku z powyższym pieniądze za wyprodukowaną i oddaną przez prosumenta energię elektryczną nie wpadają do jednego wirtualnego portfela, tylko są zapisywane na koncie tak, aby można było jednoznacznie określić, w którym miesiącu zostały one przypisane do depozytu i jaka część z tych pieniędzy, została wykorzystana w danym miesiącu (czasem i w kolejnych), na pokrycie wartości energii czynnej, pobranej przez prosumenta.

Nadprodukcja w net-billingu

Po upływie 12 miesięcy niewykorzystane środki są zwracane prosumentowi ale (o czym wielokrotnie już pisałem) wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostałe środki umarza się.

To jednak nie wyczerpuje tematu do końca. Dwanaście miesięcy liczy się od momentu przypisania pieniędzy do depozytu a to następuje dopiero po zakończeniu danego miesiąca czyli w miesiącu kolejnym. Dopiero ten kolejny miesiąc, będzie jednocześnie pierwszym, od którego zaczniemy liczyć do dwunastu.

Symulacja przychodów i rozchodów w depozycie prosumenckim

Przepływy finansowe w tak rozliczanym depozycie trudno sobie wyobrazić bez odpowiedniego narzędzia. Dlatego stworzyłem arkusz kalkulacyjny, dzięki któremu można zasymulować rozchodzenia się pieniędzy z depozytu metodą FIFO.

Oto pierwszy screen pokazujący realne dane z mojej instalacji fotowoltaicznej:

W pierwszych dwóch kolumnach, na czerwono energia pobrana w kolejności od pierwszego miesiąca pracy mojej instalacji czyli od lipca 2022r. W wierszach 1,2 na zielono energia oddana. 931,84 zł zarobione w lipcu wystarczyło mi na zakup energii czynnej aż do grudnia. Pieniądze zarobione w lipcu 2022 wpłynęły do depozytu dopiero 2 sierpniu. Ta kwota będzie doliczona do rachunku za prąd. Na część energii pobranej w grudniu pójdą pieniądze zarobione w sierpniu. Za energię pobraną w czerwcu 2023 płacę jeszcze pieniędzmi zarobionymi w październiku 2023. Nieźle to wygląda ale cały czas przypominam, że ceny RCEm w tym okresie były wynikiem paniki na rynku.

Miesiąc po miesiącu wszystkie słupki będą się wypełniać aż w pewnym momencie jedna z wyliczonych kwot przejdzie z szarego pola na niebieskie. To znak że rozbiliśmy bank albo jak kto woli banczek. Oczywiście jeżeli fotowoltaikę zainstalowaliśmy w zimie to pojawią się również niedopłaty. Wtedy różnymi kwotami wypełnią się pola wrzosowe.

To był tylko wycinek kalkulatora. Pełna wersja obejmuje 3 lata na osi pionowej (energia pobrana) i 2 lata na osi poziomej (energia oddana).

Poniżej widać już cały kalkulator. Screen przedstawia sytuację, w której prosument ma stały miesięczny pobór o wartości 300 zł i stały miesięczny dochód ze sprzedaż energii w wysokości 400 zł. Jak łatwo obliczyć, mimo przewymiarowania 33% prosument pierwszą wypłatę z nadprodukcji dostałby dopiero za 42 miesiące.

W kolejnej symulacji w pierwszych miesiącach zabraknie pieniędzy a nadpłata pojawi się gdzieś w 20 miesiącu.

Po dołożeniu do depozytu 700 zł (uregulowaniu rachunku za prąd) w pierwszych dwóch miesiącach i rozliczeniu nadwyżek w kolejnych miesiącach przepływy finansowe w magazynie będą wyglądały jak poniżej. Pierwsza nadwyżka pojawi się w dziewiętnastym miesiącu. W sumie w okresie 3 lat zarobimy 428 zł i jak widać na poniższym screenie w 4 roku nadwyżki będą się pojawiać już bardzo często.

Można tym kalkulatorem bawić się bardzo długo. Jest do kupienia. Wystarczy wpłacić na rozwój portalu darowiznę w wysokości 50 zł.

Do kalkulatora dołączam instrukcję jak postępować w razie niedoboru środków w magazynie i w razie nadwyżki. Te dwie sytuacje wymagają wprowadzenia korekt ręcznie. Pozostałe przepływy są zautomatyzowane.

Wszystkie funkcje będę oczywiście ukryte. Kalkulator można personalizować.

Termin wysyłki 3 dni robocze.

Do ściągnięcia wersja nie zautomatyzowana. Można wypełniać i samodzielnie obliczyć przepływy finansowe.

 

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.