Szacowanie produkcji przy pomocy narzędzia PVGIS tool

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy systemem opustów (net-meteringiem) a net-billingiem jest to, że nadwyżka w systemie opustów przepada bezpowrotnie po 12 miesiącach. W net-billingu, jeżeli prosument nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków, w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to tak powstała nadpłata będzie zwracana prosumentowi. Jednak wysokość tej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Nadprodukcja w net-billingu

Inaczej mówiąc, jeżeli w kwietniu 2024 roku okaże się że w depozycie prosumenckim są jeszcze środki z kwietnia 2023 roku sprzedawca nie będzie mógł ich wykorzystać do rozliczenia z prosumentem. Będzie musiał je wypłacić prosumentowi. Wysokość tej wypłaty nie będzie mogła przekroczyć 20% wartości enegii oddanej w kwietniu 2023r.

To jedna z kluczowych zasad net-billingu. Powstaje pytanie czy jesteśmy w stanie i czy mamy narzędzia do tego, aby tak sterować produkcją i zużyciem energii, by oddawać do zakładu energetycznego energię o takiej wartości żeby powstała nadpłata o optymalnej wysokości.

Na pewno będzie to niezmiernie trudne ale czemu nie spróbować? Zakładam oczywiście, że inwestując w fotowoltaikę większość dąży do zminimalizowania rachunków za prąd.

Photovoltaic Geographical Information System

Żeby określić czy mamy w ogóle jakąkolwiek szansę na nadpłatę musimy oszacować wielkość produkcji naszej mikroinstalacji. Do tego można użyć specjalnego narzędzia Komisji Europejskiej:

PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Po wejściu na stronę, w pierwszym momencie wszystkie funkcje są nieaktywne. Dopiero po określeniu lokalizacji będziemy mogli przejść dalej.

Wypełniamy tylko:

  1. Installed peak PV Power (kWp) – chodzi oczywiście o moc instalacji. Jeżeli nasza instalacja składa się z kilku stringów, każdy string liczymy osobno a następnie sumujemy wyniki
  2. Mounting position – do wyboru na gruncie lub na dachu
  3. Slope – kąt nachylenia
  4. Azimuth – kierunek (0 – południe, 90 zachód, -90 wschód itd)

Po kliknięciu Visualize results otrzymujemy wynik:

Gdyby się okazało po pierwszych miesiącach, że otrzymane dane nie zgadzają się z rzeczywistą produkcją, robimy korektę. Moja produkcja jest większa od wykazanej w tym narzędziu o 20%.

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.