Od 1 lipca będziemy sprzedawać energię po cenach generowanych co 15 minut.

Ale ten czas leci… 23 czerwca tego roku miną dokładnie 2 lata, odkąd zostałem prosumentem i już niedługo powinienem otrzymać drugie rozliczenie roczne. Będzie co sprawdzać… Na pewno podzielę się wynikami w osobnym artykule.

Tymczasem, 14 czerwca ogłoszono skrócenie okresu rozliczania energii bilansującej. W związku z tym Rynkowa Cena Energii (czyli ta, po której będziemy sprzedawać energię od 1 lipca) jest teraz generowana nie co godzinę, lecz co 15 minut. To efekt wejścia w życie drugiego etapu reformy Rynku Bilansującego. Głównym celem wprowadzonych zmian ma być podobno poprawa wyceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym, co ma zachęcić jego uczestników do większej elastyczności i dopasowania zużycia lub produkcji energii do bieżących potrzeb systemu elektroenergetycznego.

Portal Wysokie Napięcie informuje, że 14 czerwca zawarto historyczną aukcję na giełdzie. Pierwsza 15-minutowa dostawa energii na polskim rynku zawarta została na Nord Pool, pomiędzy Axpo Polska i XOOG Operator. 1 MW w okresie 2:00-2:15 wyceniono na 95 EUR/MWh, a więc transakcja była całkowicie symboliczna.

Źródłem tych wszystkich zmian jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej. W artykule 53 tego rozporządzenia możemy przeczytać:

W terminie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszyscy OSP stosują okresy rozliczania niezbilansowania wynoszące 15 minut we wszystkich obszarach grafikowych, jednocześnie zapewniając, aby wszystkie granice podstawowego okresu handlowego pokrywały się z granicami okresów rozliczania niezbilansowania.

 

Jak łatwo obliczyć trwało to trochę dłużej niż 3 lata.

Taryfa dynamiczna będzie się również zmieniać co 15 minut. Docelowo te dwie zmienne: cena, po której prosument będzie sprzedawał energię (RCE) i cena, po której będzie kupował (jeżeli zdecyduje się przejść na taryfę dynamiczną), będą mieć ten sam okres rozliczania.

Za codzienną publikację Rynkowej Ceny Energii odpowiedzialne są Polskie Sieci Energetyczne i robią to tutaj: LINK

Pojawia się pytanie: co zrobić w sytuacji, gdy w taryfach G otrzymujemy z zakładu energetycznego dane o ilości energii oddanej w cyklach godzinowych, a nie 15-minutowych?

Odpowiedź znajduje się w art. 4b ust. 11 Ustawy o OZE:

W przypadku gdy rozliczenia pomiędzy sprzedawcą … i prosumentem energii odnawialnej … są prowadzone z wykorzystaniem danych pomiarowych wyznaczanych dla okresów dłuższych niż okres rozliczania niezbilansowania … to ustalenie ilości energii elektrycznej dla danego okresu rozliczania niezbilansowania, przyjmowanej do wyznaczenia wartości energii elektrycznej …dokonuje się na podstawie ilości energii elektrycznej odpowiednio wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci, wyznaczonych dla okresu, dla którego prowadzone są rozliczenia, dzieląc tę ilości energii elektrycznej po równo na zawierające się w tym okresie okresy rozliczania niezbilansowania.

 

Czyli ilość energii oddanej w ciągu godziny dzielimy na 4 równe części, uznając każdą część za ilość energii oddanej w ciągu 15 minut.

Przygotowałem arkusz kalkulacyjny, w którym rozmnożyłem dane godzinowe o energii oddanej. Dzięki niemu, obliczenie wartości sprzedaży energii elektrycznej w danym miesiącu stanie się bardzo łatwe. Po prostu do jednej kolumny wkleimy dane godzinowe otrzymane od dostawcy energii elektrycznej (około 744 wierszy) a do drugiej dane 15-minutowe z cenami RCE (około 3000 wierszy).

Skąd wziąć dane?

  • ilość energii oddanej w danym miesiącu – od dostawcy energii
  • Rynkową Cenę Energii generowaną co 15 minut udało mi się pozyskać poprzez API i będzie do ściągnięcia, miesiąc po miesiącu tutaj: RCEm, RCE i inne wskaźniki (póki co, ceny RCE w pliku csv można wygenerować tylko na mojej stronie. Polskie Sieci Energetyczne na razie nie udostępniły takiej funkcji).

Link do przykładowego arkusza kalkulacyjnego wykonanego zgodnie z poniższym wzorem, zamieściłem na dole artykułu:

DATA ODDANIE

/h

ODDANIE

/15MIN

RCE

/15MIN

OREB PRZYCHÓD

(*1000)

2024-07-01 1:00 0 =$B$2/4 876,10 zł 2024-07-01 00:15 =C2*D2
2024-07-01 2:00 0 =$B$2/4 876,10 zł 2024-07-01 00:30 =C3*D3
2024-07-01 3:00 0 =$B$2/4 876,10 zł 2024-07-01 00:45 =C4*D4
2024-07-01 4:00 0 =$B$2/4 876,10 zł 2024-07-01 01:00 =C5*D5
2024-07-01 5:00 0 =$B$3/4 577,43 zł 2024-07-01 01:15 =C6*D6
2024-07-01 6:00 0 =$B$3/4 577,43 zł 2024-07-01 01:30 =C7*D7
2024-07-01 7:00 0 =$B$3/4 577,43 zł 2024-07-01 01:45 =C8*D8
2024-07-01 8:00 0,278 =$B$3/4 577,43 zł 2024-07-01 02:00 =C9*D9
2024-07-01 9:00 0,089 =$B$4/4 449,14 zł 2024-07-01 02:15 =C10*D10
2024-07-01 10:00 0,232 =$B$4/4 449,14 zł 2024-07-01 02:30 =C11*D11
2024-07-01 11:00 1,061 =$B$4/4 449,14 zł 2024-07-01 02:45 =C12*D12
2024-07-01 12:00 1,897 =$B$4/4 449,14 zł 2024-07-01 03:00 =C13*D13
2024-07-01 13:00 5,476 =$B$5/4 446,40 zł 2024-07-01 03:15 =C14*D14
2024-07-01 14:00 6,7 =$B$5/4 446,40 zł 2024-07-01 03:30 =C15*D15
2024-07-01 15:00 4,59 =$B$5/4 446,40 zł 2024-07-01 03:45 =C16*D16
2024-07-01 16:00 3,706 =$B$5/4 446,40 zł 2024-07-01 04:00 =C17*D17
2024-07-01 17:00 4,792 =$B$6/4 448,90 zł 2024-07-01 04:15 =C18*D18
2024-07-01 18:00 3,825 =$B$6/4 448,90 zł 2024-07-01 04:30 =C19*D19

 

Objaśnienia:

  • kolumna A – data i godzina
  • kolumna B – ilość energii oddanej w ciągu godziny (tu wklejamy dane pozyskane od dostawcy energii)
  • kolumna C – ilość energii oddanej w ciągu 15 minut (to właśnie w tej kolumnie nastąpi automatyczny podział energii oddanej w ciągu godziny na 4 równe części)
  • kolumna D – Rynkowa Cena Energii generowana co 15 minut (tu wklejamy dane 15 minutowe o cenach RCE)
  • kolumna E – OREB czyli okres rozliczania energii bilansującej (pomocniczo)
  • kolumna F – wynik mnożenia ilości energii oddanej w ciągu 15 minut i ceny RCE generowanej co 15 minut.

Po zsumowaniu wyników w kolumnie F i podzieleniu tej sumy przez 1000 (należy zwrócić uwagę, że cena RCE jest podawana za 1 MWh, a nie 1 kWh), otrzymamy wartość sprzedaży energii elektrycznej w danym miesiącu. Ta kwota powinna wpłynąć do depozytu prosumenckiego przy założeniu, że ceny ujemne będą wpływały na ostateczny wynik. Jeżeli założymy, że ceny ujemne, będą zastępowane wartością zero, musimy stworzyć jeszcze jedną kolumnę:

  • kolumna G – w której wstawiamy nastepującą funkcję:  =JEŻELI(F2<0;0;F2)

Po zsumowaniu całej kolumny G (i podzieleniu przez 1000) uzyskamy miesięczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej po cenach RCE, w których wartości ujemne są zastępowane zerem.

Dlaczego warto znać przychody w obu przypadkach (z cenami ujemnymi i bez) dowiesz się z artykułu: Strategia postępowania w przypadku gdy ceny RCE osiągną wartość ujemną.

Na koniec jeszcze jedna ważna sprawa: to prawda, że rząd szykuje nowelizację Ustawy o OZE, która zakłada, że prosumenci, którzy założyli instalację przed 1 lipca 2024r., będą mogli dalej sprzedawać energię po cenie RCEm. Jednak na razie projekt nowelizacji jest na etapie konsultacji i nie wiadomo kiedy wejdzie w życie.

Z ostatniej chwili (jest 9 lipca 2024r.): Ministerstwo poinformowało redakcję Gramwzielone.pl, że Ustawa o OZE zostanie znowelizowana do końca tego kwartału. W przypadku prosumentów mających powrócić do ceny RCEm (czyli tych, którzy zostali prosumentami przed 1 lipca 2024 roku), nie jest przewidziana korekta rozliczeń za okres między 1 lipca 2024 a dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji.

Plik do ściągnięcia (dane w pliku są tylko przykładowe):


Uwaga: 8 lipca, ze względu na zauważone błędy plik został zaktualizowany. Jeżeli posiadasz wcześniejszą wersję, koniecznie ściągnij aktualną!!!


Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.