Jak wyliczyć dane zbilansowane wektorowo, na podstawie wskazań z elicznika Tauronu?

Od 1 kwietnia 2022r. sprzedawcy energii mają obowiązek bilansować energię pobraną i oddaną co godzinę, metodą wektorową. O co w tym chodzi?

Prosumenci pobierają i oddają prąd na 3 fazach. Może się zdarzyć, że podczas nadwyżki produkcji w ogóle, na jednej z faz wystąpi niedobór energii. Licznik dwukierunkowy pokaże wtedy, że w czasie jednej z godzin rozliczeniowych wystąpiło jednocześnie oddanie i pobranie prądu.

Bilansowanie międzyfazowe metodą wektorową

Jednak Ustawa o OZE zobowiązuje sprzedawców energii do takiego sposobu rozliczenia z prosumentem aby w każdej godzinie było tylko: albo oddanie albo pobranie. Taki sposób bilansowania międzyfazowego nazywa się wektorowym. Sumuje się oddanie z trzech faz, pobranie z trzech faz a następnie odejmuje oddanie od pobrania. Oczywiście pisząc pobranie mam na myśli energię pobraną a oddanie – energię oddaną.

Warto dodać, że taki sposób bilansowania jest korzystniejszy dla prosumenta. Wiedza o tym właściwie do niczego nie byłaby nam potrzebna gdyby nie fakt, że wszystkie liczniki bilansują metodą nieco inną – algebraiczną. W związku z tym dane w takich narzędziach jak elicznik Tauronu będą się różnić od tych, jakie dystrybutor użyje do ostatecznego rozliczenia z prosumentem.

Zbieraj i analizuj dane

W przypadku gdy prosument jest na net-billingu i prowadzi dokładne analizy wartości energii oddanej i pobranej, musi nauczyć się samodzielnie przetwarzać dane z licznika na takie, które będą użyte do ostatecznego rozliczenia.

Różnice w ostatecznych wynikach bilansowania liczonego metodą wektorową lub algebraiczną mogą sięgać nawet 10-15 % a w przypadku falowników jednofazowych nawet więcej.

Poniższy poradnik jest skierowany do klientów firmy Tauron, którzy mają dostęp do narzędzia elicznik. Jednak analogicznie można pracować na każdych danych godzinowych.

Sposób pierwszy pobrana minus oddana

 1. Po wejściu na stronę główną elicznika (elicznik.tauron-dystrybucja.pl) klikamy w button/przycisk „Więcej o energii” a potem w kolejny „Pobierz dane”. Drobna uwaga: jeżeli zaczęlibyśmy pobierać jednocześnie pobór i oddanie, otrzymalibyśmy jeden niezbyt wygodny do pracy plik, dlatego żeby ułatwić sobie zadanie, pobór i oddanie ściągniemy osobno.
 2. Ustawiamy „czasowy zakres danych”, wybieramy dane „godzinowe”, rodzaj danych – tylko „pobór” i format danych „xlsx” (ewentualnie można też csv). Klikamy pobierz.
 3. Następnie zmieniamy rodzaj danych na (tylko) „oddanie” i znowu klikamy pobierz, sprawdzając oczywiście inne opcje.
 4. Otwieramy plik z energią pobraną (znajdziemy go na dysku w katalogu pobrane – skrót Ctrl + „J”). W kolumnie A będziemy mieli dane dotyczące daty i czasu, w kolumnie B wartość kWh a w kolumnie C rodzaj. Wartość kWh zmieniamy na pobór. Całą kolumnę C usuwamy.
 5. Otwieramy kolejny plik (ten z oddaniem) i kopiujemy do schowka całą kolumnę B a następnie wklejamy ją do naszego pierwszego pliku ale do kolumny C.
 6. Plik z oddaniem zamykamy, nie będzie nam już potrzebny.
 7. W pliku głównym po wklejeniu całej kolumny zmieniamy jej nagłówek na Oddanie. Kolumnę D nazywamy Bilans i wykonujemy w niej działanie B-C czyli pobór minus oddanie.
 8. Tak przygotowany plik powinien mieć całkowicie wypełnione kilkaset wierszy w 4 kolumnach. W kolumnie bilans otrzymaliśmy dane po zbilansowaniu. Teraz pozostaje tylko je zsumować.
 9. Sortujemy kolumnę D od najmniejszej wartości do największej. Po posortowaniu szukamy wierszy gdzie kończą się liczby ujemne a zaczynają dodatnie. Oddzielamy liczby ujemne od dodatnich kilkoma pustymi wierszami a następnie dodajemy do siebie wszystkie liczby ujemne oraz wszystkie liczby dodatnie.
 10. Suma wszystkich liczb ujemnych to energia oddana po zbilansowaniu, suma wszystkich liczb dodatnich to energia pobrana po zbilansowaniu.

Aktualizacja: Jeżeli w danych pobranych z licznika, części dziesiętne oddzielane są od całkowitych kropkami, należy je zamienić na przecinki!

Po wejściu na stronę główną elicznika (elicznik.tauron-dystrybucja.pl) klikamy w button/przycisk „Więcej o energii” a potem w kolejny „Pobierz dane”. Ustawiamy „czasowy zakres danych”, wybieramy dane „godzinowe”, rodzaj danych – tylko „pobór” i format danych „xlsx” (ewentualnie można też csv). Klikamy pobierz.

Otwieramy plik z energią pobraną (znajdziemy go na dysku w katalogu pobrane – skrót Ctrl + „J”). W kolumnie A będziemy mieli dane dotyczące daty i czasu, w kolumnie B wartość kWh a w kolumnie C rodzaj. Wartość kWh zmieniamy na pobór. Całą kolumnę C usuwamy.

W pliku głównym po wklejeniu całej kolumny zmieniamy jej nagłówek na Oddanie. Kolumnę D nazywamy Bilans i wykonujemy w niej działanie B-C czyli pobór minus oddanie

Sortujemy kolumnę D od najmniejszej wartości do największej. Po posortowaniu szukamy wierszy gdzie kończą się liczby ujemne a zaczynają dodatnie

 


Oddzielamy liczby ujemne od dodatnich kilkoma pustymi wierszami a następnie dodajemy do siebie wszystkie liczby ujemne oraz wszystkie liczby dodatnie. Suma wszystkich liczb ujemnych to energia oddana po zbilansowaniu, suma wszystkich liczb dodatnich to energia pobrana po zbilansowaniu.

 

Sposób drugi przy pomocy funkcji „jeżeli”

kolumna D: =JEŻELI(B2>=C2;B2-C2;0); kolumna E: =JEŻELI(C2>B2;C2-B2;0)

 

 1. kolumna A – data
 2. kolumna B – pobór
 3. kolumna C – oddanie
 4. kolumna D – =JEŻELI(B2>=C2;B2-C2;0)
 5. kolumna E – =JEŻELI(C2>B2;C2-B2;0)
 6. podsumowujemy kolumnę D i E.

Dla mniej wtajemniczonych, opis funkcji:

 • =JEŻELI(B2>=C2;B2-C2;0) – jeżeli B2>=C2 to w przypadku gdy jest to prawda wykonaj działanie B2-C2, jeżeli fałsz wstaw 0
 • =JEŻELI(C2>B2;C2-B2;0) – jeżeli C2>B2 to w przypadku gdy jest to prawda wykonaj działanie C2-B2, jeżeli fałsz wstaw 0

Aktualizacja 31.10.2023r.

Od kilku dni w aplikacji e-licznik można sprawdzić i wyeksportować dane o energii, po zbilansowaniu:

Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.