Czy w net-billingu opłaca się magazynować energię?

Termin naboru wniosków w ramach programu Mój Prąd 4.0 upływa już 31 marca 2023r. Czy duże dofinansowanie do magazynów energii powoduje, że taka inwestycja jest opłacalna? Postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Trzeba zaznaczyć, bo to nie dla wszystkich jest oczywiste, że przydomowe magazyny energii nie służą do robienia zapasów prądu na zimę. Takie magazyny musiałby mieć pojemność kilkadziesiąt MWh i kosztowałby horrendalne pieniądze.

Do czego służy magazyn energii?

Przydomowe magazyny mają pojemność 5-20 kWh, czyli tyle, ile w gospodarstwie potrzeba do zaspokojenia kilkugodzinnego zapotrzebowania na energię. Samo posiadanie magazynu nie gwarantuje jednak tego, iż w czasie awarii sieci energetycznej będziemy mieli prąd. Do tego trzeba mieć odpowiedni falownik, wyposażony w funkcję pracy wyspowej.

Po co więc montuje się magazyny energii? Po to żeby prąd wyprodukowany w dzień, zamiast oddawać do sieci zużywać w nocy. Inaczej mówiąc dzięki mikroinstalacji, której częścią jest przydomowy magazyn energii możemy mieć większą autokonsumpcję. Duża autokonsumpcja w net-billingu ma znaczenie ogromne ale przed podjęciem decyzji o zakupie magazynu, chciałbym wiedzieć o ile więcej zużyłbym energii bezpośrednio z mojej instalacji fotowoltaicznej jeżeli byłaby ona wyposażona w taki magazyn?

Dofinansowanie w Programie Mój Prąd 4.0.

 1. jeżeli zamontujemy mikroinstalację PV z magazynem energii to oprócz kwoty głównej za PV 6000 zł otrzymamy jeszcze 1000 zł dodatkowo (ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych)
 2. dofinansowanie do magazynu energii wynosi 16 000 zł przy założeniu, że cena 1kWh nie przekroczy 6000 zł (i też nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych)

Tak więc ktoś kto dopiero zakłada fotowoltaikę, z Programu Mój Prąd na magazyn energii może otrzymać 17 000 zł. Ktoś taki jak ja, kto wziął już dotację na instalację, dostanie na magazyn 16 000 zł. To naprawdę duże pieniądze. Jednak aby w stu procentach wykorzystać tę dotację musiałbym kupić magazyn o wartości 32 000 zł i o pojemności minimum 5,33 kWh. Sądzę, że koszt 30-40 tys to kwota realna. Po otrzymaniu dotacji pozostałą część kwoty można odciągnąć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. To kolejne 2 a nawet 5 tysięcy jeżeli ktoś ma odpowiednio wysokie dochody.

Autokonsumpcja x cena energii = czysty zysk

Na przykładzie mojej instalacji pokażę jakich maksymalnych zysków można się spodziewać po zainwestowaniu w magazyn energii. Model, który stworzyłem jest jedynie teoretyczny. W praktyce nie zawsze gdy baterie będą rozładowane, natychmiast zostanie wyprodukowana energia, która te baterie doładuje i wtedy chcąc nie chcąc będziemy zmuszeni pobrać prąd z sieci energetycznej. Z całą pewnością jednak moje wyliczenie wyznacza górny pułap możliwości takiej instalacji.

Magazyn energii – definicje

Na początek kilka definicji i spraw bezspornych:

 1. proces w którym magazyn energii zostaje naładowany a potem rozładowany nazywamy cyklem
 2. żywotność magazynów wynosi około 6000 cykli
 3. żeby zaoszczędzić na jednym cyklu nasza instalacja musi wyprodukować energię, którą naładujemy baterię oraz musimy w sposób sensowny tę energię zużyć (pisząc w sposób sensowny mam na myśli, że na swoje potrzeby)
 4. przy obecnej cenie prądu (łącznie z wszystkim dodatkami) naładowanie i rozładowanie magazynu o pojemności 5 kWh pozwoli zaoszczędzić około 6 zł, 10 kWh – 12 zł itd.
 5. przy dużym przewymiarowaniu już istniejącej instalacji dołożenie magazynu może dać oszczędności jedynie na poziomie kosztów dystrybucji tj. około 0,33 zł za 1 kWh
 6. sprawność magazynu energii nigdy nie wynosi 100% i obniża się z upływem czasu

Jeżeli założyłbym, że kupię magazyn o pojemności 10 kWh i raz dziennie, przez cały rok, magazyn będzie się ładował i rozładowywał, to oszczędności z takiej inwestycji mogłyby przynieść prawie 5000 zł rocznie. Zwrot w 3-4 lata po odliczeniu dotacji i ulgi termomodernizacyjnej. Kupuję ….  Tyle tylko, że w przypadku mojej instalacji to nierealne.

Magazyn energii – kalkulator oszczędności

Fotowoltaikę mam od 23 czerwca 2022 roku, czyli już 12 miesięcy. Na poniższym wykresie zestawiłem dzienne wielkości energii pobranej i oddanej. Widać jak na dłoni, że najbardziej optymalny byłby dla mnie magazyn 5-7,5 kWh.

Energii do ładowania by mi nie zabrakło nawet dla magazynu 10 kWh problem w tym, że nie zawsze byłbym w stanie tę energię zużyć w ciągu kilkunastu godzin po to, żeby w następnym dniu zarobić na kolejnym cyklu. Baterie przez większość roku nie rozładowywałyby się do końca. Zbyt duży magazyn energii to tylko niepotrzebny koszt.

Jeżeli kupiłbym magazyn zbyt mały mogłoby się okazać, że w nocy zabraknie w nim prądu i urządzenia elektryczne w domu zaczną pobierać prąd z sieci – też niedobrze.


Przygotowałem specjalny arkusz kalkulacyjny, który udostępniam na dole strony, dzięki któremu po wstawieniu danych dobowych, można oszacować o ile kilowatogodzin zwiększyłaby się autokonsumpcja w instalacji z magazynem energii. Konstruując go wyszedłem z założenia, że jeżeli w danym dniu miałem odpowiednio duży zapas energii (energii oddanej), który umożliwiłby mi pokrycie zapotrzebowania na energię (energię pobraną) wtedy mogę założyć, że ilość energii pobranej zbilansuje się do zera a energia oddana zostanie pomniejszona o ilość energii pobranej. Resztę oddam do sieci energetycznej. Jeżeli w danym dniu energia oddana była mniejsza niż pobrana to oczywiście do bilansu końcowego można dodać tylko ilość kWh równą energii oddanej. W tym przypadku, brakującą energię trzeba będzie pobrać z sieci energetycznej.

Popatrzmy teraz na wszystkie dane (energia oddana i pobrana celowo są niezbilansowane):

 • PV 10 kWp
 • zużycie roczne 8 100 kWh
 • produkcja roczna około 10 200 kWh
 • taryfa G11

Dane z okresu od 23.06.2022r. do 22.06.2023r.

 • produkcja 10 200 kWh
 • energia oddana bez magazynu 7 928 kWh
 • energia pobrana bez magazynu 5 878 kWh
 • autokonsumpcja bez magazynu 2 272 kWh (liczona przed zbilansowaniem)

Po dołożeniu magazynu mogę oczekiwać, w najlepszym razie takich wyników:

 • energia oddana z magazynem – 7 928 – 2 558 = 5370 kWh
 • energia pobrana z magazynem – 5 878 – 2 558 = 3 320 kWh
 • autokonsumpcja z magazynem – 2272 + 2 558 = 4 830 kWh

W analizowanym okresie autokonsumpcja wzrosłaby o 2 558 kWh. Magazyn wykonałby w tym czasie ponad 540 cykli (pełnych i niepełnych). W przeliczeniu na złotówki to oszczędność nie więcej niż 3 300 zł rocznie. To nie jest zły wynik.

Gdy wprowadzimy dane do Kalkulatora optymalnej produkcji to okaże się, że przy tak dużej autokonsumpcji nasza instalacja PV może być nieco mniejsza. Uwzględnienie magazynu energii już na etapie planowania inwestycji da niewątpliwie dodatkową oszczędność.

 


Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.