Net-billing: zwrot nakładów na fotowoltaikę w 4 lata? Kalkulator.

Już ósmy miesiąc czytam na przeróżnych forach internetowych, że wprowadzenie net-billingu spowodowało, iż inwestycja w fotowoltaikę stała się mało opłacalna, ponieważ czas zwrotu instalacji wydłużył się prawie do 10 lat. Ciekawe, że liczby mówią co innego….

Za jedną z podstawowych przyczyn niskiej opłacalności inwestycji w fotowoltaikę w systemie net-billing, uważa się przejście w 2024 roku na rozliczenie godzinowe. Opinia taka wynika z błędnego założenia, że prosumenci będą sprzedawać całą swoją produkcję tylko po najniższej cenie z możliwych. To przeczy logice.

Skoro cena RCEm po której sprzedajemy energię obecnie, jest ceną średnią ze zbioru cen godzinowych (ważoną dodatkowo wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów) to znaczy, że oprócz godzin gdzie energia faktycznie może kosztować grosze, w zbiorze tym są również godziny, w których wartość energii jest dużo większa niż ta średnia. Z ważenia średniej wolumenem obrotu wynika z kolei, że są to godziny, w których prosumenci też sprzedają energię i dostają za nią pieniądze, ponieważ jeżeli nie ma produkcji to waga = 0 i dana cena godzinowa nie wpływa na wielkość średniej.

Tym optymistycznym akcentem zakończmy słowo wstępne i przejdźmy do kalkulatora.

Wartości domyślne pochodzą z mojej instalacji. Jeszcze czekam na 2000 zł z Mojego Prądu. Wielkość ulgi termomodernizacyjnej będę mógł doprecyzować już niebawem gdy tylko pochylę się nad rocznym rozliczeniem podatków. Jak łatwo obliczyć, zakup fotowoltaiki powinien mi się zwrócić mniej więcej po 4 latach.

Licząc wpływy z produkcji energii słonecznej trzeba skoncentrować się na trzech sprawach:

  • wartości energii oddanej do zakładu energetycznego
  • zysku z autokonsumpcji
  • określeniu progu opłacalności nadprodukcji

Zarządzanie zużyciem energii tak (o ile to możliwe) aby w każdym roku rozliczeniowym zostawała mała nadwyżka wartości energii oddanej znacznie skróci czas zwrotu inwestycji. Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze będzie autokonsumpcja.

Czym jest próg opłacalności nadprodukcji w net-billingu? Zgodnie z Ustawą o OZE wysokość nadpłaty z nadprodukcji nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Oczywiście my to rozważamy, dla uproszczenia, w ujęciu rocznym.

Gdy oddamy energię za kwotę 10 000 zł i nie pobierzemy ani jednej kilowatogodziny otrzymamy zgodnie z Ustawą zwrot 2000 zł. Nie opłaca się. Będąc prosumentem, żeby zarabiać sensowne pieniądze z własnej produkcji, trzeba również konsumować energię (dla przypomnienia: prosument to konsument podejmujący czynności kreujące wartość, w wyniku których zostaje wytworzony produkt, który ostatecznie zostaje przez niego skonsumowany).

Jeżeli przy wartości energii oddanej 10 000 zł pobierzemy energię o wartości 8000 zł, zaoszczędzimy 8000 zł i dodatkowo otrzymamy jeszcze zwrot 2000 zł. Okrągłe 10 000 zł wpadnie do naszego budżetu domowego z czego 2000 będzie na pokrycie kosztów dystrybucji, opłat stałych itp. W tym przypadku 10 000 zł będzie progiem opłacalności nadprodukcji. Gdybyśmy przy tym samym poborze energii wyprodukowali energię za 15 000 zł, aż 4 000 zł po roku przepadnie – zostanie umorzone.

Za każdą złotówkę więcej, należną za oddanie energii do zakładu energetycznego powyżej progu opłacalności otrzymamy już tylko 20 groszy. Zasada ta oczywiście uwzględniona jest w kalkulatorze. Można produkować i oddawać więcej ale zysk z tej sprzedaży będzie już bardzo okrojony.

Próg opłacalności nadprodukcji możemy obliczyć wg wzoru: [ próg opłacalności nadprodukcji = wartość energii pobranej * 1,25 ].

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kalkulator zwrotu nakładów na instalację fotowoltaiczną

Podsumowanie

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Do zsumowania uzysków z kilku kolejnych lat,  możesz skorzystać z poniższego podręcznego kalkulatora:

Two columns
Pionowo
Poziomo

Kalkulator podręczny

Podsumowanie wyników

Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Aktywnyprosument.pl: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}
Andrzej Podrez

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.